Personuppgifts-behandling

 

Information om personuppgiftsbehandling i Credo

Credo behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Credos styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@credosverige.se. Medlemskap i Credo är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem, ge gåvor eller delta i verksamhet.

Som medlem, givare eller lägerdeltagare kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, skola/universitet, examensår och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Credo är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Credo har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. För lägerdeltagande så eftersträvar vi att aldrig behöva behandla känsliga personuppgifter och då det sker enbart med samtycke. 

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. För ekonomiskt givande så används även dina personuppgifter för att möjliggöra banköverföringar, givaranalys och givarkampanjer. För lägerdeltagande så behandlas personuppgifter av logistiska skäl samt för att ta ut eventuell lägeravgift. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Credo ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Credos IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Credo samarbetar med för nödvändig behandling för Credos räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till tryckeri för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Credo behandlar dina personuppgifter när du är medlem eller understödjare hos oss. Därefter finns ett berättigat intresse att behålla personuppgifter i systemet upp till 36 månader efter det att ditt medlemskap upphör, senaste gåva registreras eller senaste lägerdeltagande registreras. Credo kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@credosverige.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Credos villkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@credosverige.se och begära att vi stoppar utskicken.