getillcredo.png

Det finns många olika sätt att stötta vårt arbete. Nedan finns information om kollekter och annat.

Om ni vill ge en engångsgåva kan ni göra det via kort eller Swish.

 
 
Kollekt_new.png

Kollekt

Tar ni upp kollekt till Credos arbete i din församling? Här finns ett kollektcirkulär för nedladdning.


 
testamente.png

Testamente


Ett sätt att ge till Credo är att skriva testamente. Man har möjlighet och rätt att testamentera till vem man vill. Ens arvingar har dock alltid rätt att ärva hälften av kvarlåtenskapen. Det är naturligt att kvarlåtenskapen går i första hand till familjen men saknar man arvingar tillfaller ens tillgångar Allmänna arvsfonden. Man kanske också vill ge en del till Credo. En del tillgångar kan vara svåra att ge under sin livstid. Det kan röra sig om egendomar som huset man bor i, mark med mera. En bra sak att känna till är att Credo är befriad från reavinstskatt vid ev försäljning av kvarlåtenskap. För att allt ska bli rätt formulerat i testamentet är det bra att kontakta en jurist.

Kontakta vår insamlingsansvarig om du vill veta mer

 
aktieutdelning.png
 
gavokort.png

Aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning skattefritt. Om du skänker din aktieutdelning till Credo så dras ingen skatt.
Det innebär att en hundralapp som du skänker efter skatt, motsvarar 143 kronor innan skatt. Anmäl detta innan bolagsstämman.

Gåvokort & Minneskort

Du kan ge en gåva till Credo på någons bemärkelsedag, eller till minne av någon älskad. Du kan få ett kort för utskrift hemma eller be oss skicka ett kort på posten.