STARTA GRUPP


startastudent
startaskol

HITTA GRUPP


student_hitta
skolgrupp_hitta

DRIVA GRUPP


resurs
support
Efterföljelse
Evangelisation
Engagemang
Bibel
Bön
Apologetik

KALENDARIUM


densamme

sportlovv7

SENASTE MÅNADSHÄLSNINGEN

:: november ::


november

ÄLDRE MÅNADSHÄLSNINGAR


ifeslogo

ifeseurope

IFES – International Fellowship of Evangelical Students

IFES bildades 1947 för att etablera en nationell studentrörelse i varje land i världen: ett inhemskt, kulturellt relevant vittnesbörd om Kristus, understött av den lokala kyrkan. Credo anslöt 1948 och vi är sedan dess del av IFES arbete som omfattar studentrörelser och pionjärarbete i nästan alla världens länder.

Vart fjärde år samlas delegater till IFES World Assembly – en försmak av himlen med så många folk och språk samlade. I Europa åker studenter från Sverige och andra länder regelbundet på konferenser och ledarträning.

”Changing the World,
one student at a time”

nosa_logga

NOSA – Nordic Student Alliance bildades år 1979 och är en samarbetsorganisation mellan de IFES anslutna skol- och studentrörelserna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Färöarna. NOSA jobbar utifrån visionen ”To unite Nordic students in Christ for a missional lifestyle”. NOSA har som mål att skapa ett nätverk för nordiska studenter, ledare och anställda. Detta uppnås genom att NOSA varje år anordnar en studentkonferens i ett av de nordiska länderna, och vart fjärde år anordnas konferens för de anställda i de nordiska studentorganisationerna.

För mer och aktuell info se NOSA – Nordic Student Alliance på Facebook.

”To unite Nordic students in Christ for a missional lifestyle”