STARTA GRUPP


startastudent
startaskol

HITTA GRUPP


student_hitta
skolgrupp_hitta

DRIVA GRUPP


resurs
support
Efterföljelse
Evangelisation
Engagemang
Bibel
Bön
Apologetik

KALENDARIUM


redo2015

hjartaochhjarna

arsmote2015

VAD HÄNDER I CREDO?


facebook_button

:: Här kan du följa oss på nära håll! Studentföreningar och skolgrupper lägger själva ut intressanta inlägg som speglar den vardag de lever i och hur de på olika sätt sprider glädjens budskap om Jesus Kristus på skolor & universitet runt om i vårt land ::

givarbrev_button

:: Varje månad skickar vi ut ett brev till de som stödjer Credo ekonomiskt. Här kan du läsa en hälsning från någon av våra fältsekreterare eller vår generalsekreterare. Du får också en kortare hälsning från våra fyra regionalkontor och en ekonomirapport ::


ifeslogo

ifeseurope

IFES – International Fellowship of Evangelical Students

IFES bildades 1947 för att etablera en nationell studentrörelse i varje land i världen: ett inhemskt, kulturellt relevant vittnesbörd om Kristus, understött av den lokala kyrkan. Credo anslöt 1948 och vi är sedan dess del av IFES arbete som omfattar studentrörelser och pionjärarbete i nästan alla världens länder.

Vart fjärde år samlas delegater till IFES World Assembly – en försmak av himlen med så många folk och språk samlade. I Europa åker studenter från Sverige och andra länder regelbundet på konferenser och ledarträning.

”Changing the World,
one student at a time”

nosa_logga

NOSA – Nordic Student Alliance bildades år 1979 och är en samarbetsorganisation mellan de IFES anslutna skol- och studentrörelserna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Färöarna. NOSA jobbar utifrån visionen ”To unite Nordic students in Christ for a missional lifestyle”. NOSA har som mål att skapa ett nätverk för nordiska studenter, ledare och anställda. Detta uppnås genom att NOSA varje år anordnar en studentkonferens i ett av de nordiska länderna, och vart fjärde år anordnas konferens för de anställda i de nordiska studentorganisationerna.

För mer och aktuell info se NOSA – Nordic Student Alliance på Facebook.

”To unite Nordic students in Christ for a missional lifestyle”